Lancering Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen

Geplaatst op 2 november 2023

Met veel plezier en trots kondigen we de oprichting aan van Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen. Een stichting in het leven geroepen om zelfstandigen het heft in hand te geven als het gaat om aan te tonen dat zij ondernemer zijn in de arbeidsrelatie met de opdrachtgever. Daarnaast bied de stichting via haar platform een tegengeluid tegen de dure, niet transparante en traditionele bemiddelingsmarkt.

Stichting ZSO gaat zich richten op het verbeteren van de positie van de zelfstandige in relatie tot zijn opdrachtgever; in lijn met wet en regelgeving.
Zelfstandigen, maar ook opdrachtgevers werken dikwijls via intermediairs, waarbij de arbeidsrelatie erg onduidelijk is en men veelal een grijs gebied betreed als het gaat om schijnzelfstandigheid. Vaak gaat dit ook nog eens gepaard met forse bemiddelingskosten wat een serieus maatschappelijk probleem is geworden waarbij zzp’ers het stempel ‘duur’ hebben gekregen en men in sommige sectoren om deze reden zelfs af wilt van zelfstandigen!

Stichting ZSO heeft gekozen voor een transparant model en presenteert de unieke ZZP VRIJ indicator. Deze indicator toetst de zelfstandige op zijn of haar zelfstandigheid aan de hand van ondernemerscriteria die momenteel leidend zijn in de discussie over (de bestrijding van) schijnzelfstandigheid in politiek Den Haag. Deze indicator schept vooraf duidelijkheid over de zelfstandigheidspositie van de zelfstandige ten opzichte van zijn opdrachtgever.
Het gebruik maken van deze indicator verplicht de zelfstandige overigens niet om ook via dit kanaal bemiddeld te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de markt voor zelfstandigen zodanig transparant kan worden gemaakt, dat zij zelf in staat zijn zichzelf te bemiddelen, mits zij vrije toegang krijgen tot het volledige aanbod van opdrachten. Daarvoor heeft Stichting ZSO een propositie gecreëerd samen met het platform JobLiebe om die vrije toegang te realiseren. Voor opdrachtgevers betekent dit dat zij kunnen (blijven) samenwerken met zelfstandigen tegen een fractie van de kosten die traditionele bemiddeling met zich meebrengt waardoor ook een oplossing wordt geboden tegen dit maatschappelijk probleem.

De komende weken zullen we regelmatig nieuwe informatie delen over de Stichting ZSO, de indicator en het platform om jezelf te bemiddelen. Laten we zelfstandigen en opdrachtgevers de handvatten geven om zorgeloos met elkaar te blijven werken, nu en in de toekomst. Blijf ons volgen via de verschillende media voor regelmatige updates.

JJ. Brouwer, voorzitter Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen

Lancering Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen