Blob - Unieke template 1

Opdrachtgevers

Verstrek zorgeloos opdrachten aan zelfstandigen omdat je vooraf weet hoe VRIJ de Zelfstandig Ondernemer is en dus geen schijnzelfstandige. Vraag de zelfstandige om zijn ZZP VRIJ indicator en krijg inzage in welke mate deze voldoet aan de gestelde ondernemerscriteria. Hiermee voorkom je ernstige fiscaal juridische problemen met financiële gevolgen.

Jullie voordelen

  • ZZP VRIJ indicator
  • Geen kosten voor publiceren zzp opdrachten
  • Database van geschikte zzp kandidaten
  • Autonome (automatische) matching op basis van skills en vaardigheden
  • Rechtstreeks contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Lagere kosten voor inhuur opdrachtnemers

Hoe werkt het?

In slechts een aantal stappen aan de slag.

Dashed line
STAP 1

Account aanmaken Jobliebe

STAP 2

Bedrijfsprofiel aanmaken

STAP 3

Publiceer jouw opdracht

STAP 4

Selecteer jouw zzp'er

STAP 1

Account aanmaken Jobliebe

STAP 2

Bedrijfsprofiel aanmaken

STAP 3

Publiceer jouw opdracht

STAP 4

Selecteer jouw zzp'er

De voordelen van ons platform

ZSO platform
Traditionele bemiddeling
ZZP VRIJ indicator

Ja

Stichting ZSO ontwikkelde de unieke ZZP VRIJ indicator waarmee jij als opdrachtgever inzicht krijgt in hoeverre de opdrachtnemer voldoet aan de verschillende ondernemerscriteria en je als opdrachtgever de risico afweging kunt maken om een specifieke zzp'er al of niet in te huren.

Nee

Het gebruik van bemiddelingsbureaus roept steeds meer discussie op of je niet feitelijk een schijnzelfstandige inhuurt.

Weet wie de zelfstandige is bij een match

Ja

Volledige transparantie en geen gedwongen winkelnering. Wil je zelf alles rechtstreeks regelen met de zelfstandige? Prima! Jij houdt de regie.

Nee

Geen transparantie en afhankelijk wat door de bemiddelaar wordt aangeboden. Je keuzemogelijkheden zijn beperkt. Je moet via het platform contact hebben met de opdrachtnemer.

Rechtstreeks de opdrachtnemer contracteren

Ja

Het platform faciliteert de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en jou als opdrachtgever met 1 druk op de knop, maar alleen als je daarvoor kiest. Het platform is geen onderdeel van de overeenkomst. Je onderhandelt zelf rechtstreeks met de kandidaat.

Nee

Nee, je gaat een contract aan met of via de opdrachtbemiddelaar met het risico dat je feitelijk maar uit 1 opdrachtnemer kunt kiezen; wat geen keuze is.

Keuze wat je uitbesteed

Ja

Jij kiest als opdrachtgever, eventueel in samenspraak met de opdrachtnemer wat je uitbesteed: het contract, de facturering, etc. Hiermee willen we flexibel en transparant zijn voor beide partijen. Daarbij is het zelf kunnen maken van keuzes een belangrijke aanwijzing voor ondernemerschap en dus geen schijnzelfstandigheid. Deze activiteiten wordt vanaf Januari 2024 uitgebreid met de mogelijkheid om via het platform het gehele proces op één plek vast te leggen. Hiermee wordt het proces nóg makkelijker en kun je eenvoudiger aantonen dat opdrachtnemer een zelfstandige is en niet in loondienst.

Nee

Je moet alles uitbesteden aan de bemiddelaar. Je hebt geen keuze om per onderdeel of per opdracht te kiezen wat je uitbesteed.

Bepaal zelf het tarief

Ja

Onderhandel rechtstreeks een tarief met de potentiele opdrachtnemer zonder bemiddeling. Indien je als opdrachtgever ervoor kiest om de contractuele afhandeling en de facturatie via het Platform (JobLiebe) te laten verlopen (beschikbaar vanaf Januari 2024) zijn de handelings-kosten max. 7% per uur.

Nee

Het tarief ligt in veel gevallen vast en zijn inclusief de bemiddelingskosten (en dus niet transparant). Onderhandelen over je tarief is in veel gevallen dus niet mogelijk, al helemaal niet rechtstreeks met de opdrachtnemer.

Creëer een pool van favoriete opdrachtnemers

Ja

Bouw als opdrachtgever je eigen database op met persoonlijke favoriete zelfstandigen en wordt automatisch op de hoogte gesteld als deze opdrachtnemers beschikbaar komen.

Soms

Meestal ben je afhankelijk wat de bemiddelaar voorschotelt als kandidaat en heb je daarmee een afhankelijkheid. Er is meestal geen inzage in wie de kandidaat is bij het aangaan van de opdracht.

ZSO platform

Ja

Stichting ZSO ontwikkelde de unieke ZZP VRIJ indicator waarmee jij als opdrachtgever inzicht krijgt in hoeverre de opdrachtnemer voldoet aan de verschillende ondernemerscriteria en je als opdrachtgever de risico afweging kunt maken om een specifieke zzp'er al of niet in te huren.

Traditionele bemiddeling

Nee

Het gebruik van bemiddelingsbureaus roept steeds meer discussie op of je niet feitelijk een schijnzelfstandige inhuurt.

ZSO platform

Ja

Volledige transparantie en geen gedwongen winkelnering. Wil je zelf alles rechtstreeks regelen met de zelfstandige? Prima! Jij houdt de regie.

Traditionele bemiddeling

Nee

Geen transparantie en afhankelijk wat door de bemiddelaar wordt aangeboden. Je keuzemogelijkheden zijn beperkt. Je moet via het platform contact hebben met de opdrachtnemer.

ZSO platform

Ja

Het platform faciliteert de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en jou als opdrachtgever met 1 druk op de knop, maar alleen als je daarvoor kiest. Het platform is geen onderdeel van de overeenkomst. Je onderhandelt zelf rechtstreeks met de kandidaat.

Traditionele bemiddeling

Nee

Nee, je gaat een contract aan met of via de opdrachtbemiddelaar met het risico dat je feitelijk maar uit 1 opdrachtnemer kunt kiezen; wat geen keuze is.

ZSO platform

Ja

Jij kiest als opdrachtgever, eventueel in samenspraak met de opdrachtnemer wat je uitbesteed: het contract, de facturering, etc. Hiermee willen we flexibel en transparant zijn voor beide partijen. Daarbij is het zelf kunnen maken van keuzes een belangrijke aanwijzing voor ondernemerschap en dus geen schijnzelfstandigheid. Deze activiteiten wordt vanaf Januari 2024 uitgebreid met de mogelijkheid om via het platform het gehele proces op één plek vast te leggen. Hiermee wordt het proces nóg makkelijker en kun je eenvoudiger aantonen dat opdrachtnemer een zelfstandige is en niet in loondienst.

Traditionele bemiddeling

Nee

Je moet alles uitbesteden aan de bemiddelaar. Je hebt geen keuze om per onderdeel of per opdracht te kiezen wat je uitbesteed.

ZSO platform

Ja

Onderhandel rechtstreeks een tarief met de potentiele opdrachtnemer zonder bemiddeling. Indien je als opdrachtgever ervoor kiest om de contractuele afhandeling en de facturatie via het Platform (JobLiebe) te laten verlopen (beschikbaar vanaf Januari 2024) zijn de handelings-kosten max. 7% per uur.

Traditionele bemiddeling

Nee

Het tarief ligt in veel gevallen vast en zijn inclusief de bemiddelingskosten (en dus niet transparant). Onderhandelen over je tarief is in veel gevallen dus niet mogelijk, al helemaal niet rechtstreeks met de opdrachtnemer.

ZSO platform

Ja

Bouw als opdrachtgever je eigen database op met persoonlijke favoriete zelfstandigen en wordt automatisch op de hoogte gesteld als deze opdrachtnemers beschikbaar komen.

Traditionele bemiddeling

Soms

Meestal ben je afhankelijk wat de bemiddelaar voorschotelt als kandidaat en heb je daarmee een afhankelijkheid. Er is meestal geen inzage in wie de kandidaat is bij het aangaan van de opdracht.

Veelgestelde vragen

Hiernaast vind je de drie meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Bekijk dan alle meest gestelde vragen.

De ZZP VRIJ indicator is hét middel om als zzp’er aannemelijk te maken dat je Zelfstandig Ondernemer bent.

Nuttig voor iedere ZZP’er, die geen loondienst beoogt, omdat de praktijk leidend is en niet  wat jij en je opdrachtgever op papier overeen kwamen.

Noodzakelijk voor jouw opdrachtgever omdat de belastingdienst op weg is richting het opheffen van het handhavingsmoratorium (in beginsel niet repressief handhaafde maar wél i.g.v. kwaadwillend) en daardoor niet gaat zitten afwachten op naheffingen en boetes.

Gebruik de ZZP Vrij indicator nu omdat 2024 het jaar is dat ZZP’ers en Opdrachtgevers zich kunnen voorbereiden op de handhaving. Het handhavingsplan van de Belastingdienst kan je hier lezen.

De ZZP VRIJ indicator is in het leven geroepen door Stichting ZSO om een indicatie af te kunnen geven in welke mate iemand echt een Zelfstandig Ondernemer is. Hierbij wordt getoetst aan de zogenaamde ondernemerscriteria. Per onderdeel wordt een indicatie afgegeven in hoeverre een Ondernemer positief scoort op de criteria. De verschillende ondernemerscriteria worden vanuit de bron getoetst, zonder (dure) mensenhandelingen.

Als Zelfstandige kun je dus ook zien waar eventuele verbeterpunten liggen. Als Opdrachtgever kun je zien hoe een kandidaat per onderdeel scoort en een keuze maken op de aspecten die voor uitvoering van het werk belangrijk zijn.

De ZZP VRIJ indicator kun je downloaden en is als verklaring in te passen in de modelovereenkomst DBA.  In de overwegingen van die overeenkomst wordt uitgelegd hoe het jou en je Opdrachtgever de beheersing geeft om te bewijzen dat en hoe jullie samen de opdracht als ondernemend hebben gekwalificeerd. Dat doen jullie conform Artikel 2 (algemene bepalingen) van jullie overeenkomst. Daar leggen jij en je opdrachtgever vooraf (in een eigen te maken bijlage!!) vast dat op basis van jouw ondernemersindicatie jij als Zelfstandig Ondernemer de opdracht vrij gaat uitvoeren.

Hoe vrijer hoe beter, scoor je oranje dan zijn aanvullende afspraken misschien noodzakelijk scoor je groen dan ben je Vrij en bij rood zijn de opdrachtgeversrisico’s op loonheffingen groot.

Het grote voordeel van de ZZP VRIJ indicator is dat deze vooraf inzicht geeft en gedoe achteraf kan helpen voorkomen als het gaat om schijnzelfstandigheid.

Samen met onze partners; Belangenbehartiger ZZP Nederland en HR tech Jobliebe gaan wij voor  jouw maatschappelijke positie in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Disclaimer

Stichting Zelfstandig Ondernemen doet zijn uiterste best om de criteria van de ZZP-vrij indicator te laten voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van zelfstandig ondernemerschap. Daartoe heeft zij geregeld intensief contact met deskundigen op alle relevante terreinen en past zij indien noodzakelijk de criteria van de ZZP-vrij indicator aan. In het verlengde daarvan moet de ZZP-vrij indicator ook daadwerkelijk als indicator worden gezien: het geeft een indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend omdat de complexiteit van de werkelijkheid niet altijd te vangen is in de criteria van de ZZP-vrij indicator.

Voor het plaatsen van vacatures voor zzp rollen door de Opdrachtgever worden geen kosten in rekening gebracht. Voor het gebruik van aanvullende diensten zoals contractbeheer en administratieve afhandeling wordt 7% kosten over het uurtarief van de opdrachtnemer berekend.
Indien je als opdrachtgever ook vacatures wil plaatsen voor het werven van kandidaten voor vaste functies worden licentiekosten in rekening gebracht (neem hiervoor contact op).

Al lange tijd bestaat er discussie rondom de bestrijding van schijnzelfstandigheid. De overheid probeert dit al lange tijd via wetgeving in te richten. Allereerst via de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), vervolgens de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en nu met de conceptwet VBAR (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties). Hieruit wordt duidelijk dat de overheid erg worstelt om deze regelgeving adequaat vorm te geven.

De VBAR gaat uit van een ABC’tje:

A. Werkinhoudelijke aansturing
Hoe word je aangestuurd en gecontroleerd? Heb je daar alle vrijheid in of sta je onder leiding van een ander?

B. Organisatorische inbedding
Doe je werk dat al structureel gedaan wordt in een organisatie? Een vaste plek in de organisatie heeft? En doe je hetzelfde werk als/met werknemers?

C. Eigen rekening en risico
Of werk je juist zelfstandig voor je eigen rekening en risico tijdens de klus?

C+ (Aanvullend)
Of de werkende zich doorgaans als ondernemer of werknemer in het economisch verkeer gedraagt met betrekking tot vergelijkbare werkzaamheden.

Zijn A en B nadrukkelijk van toepassing? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Zijn A en/of B minder nadrukkelijk aanwezig? Dan wordt gekeken naar C, oftewel in hoeverre doe je de opdracht als ondernemer. Tot slot kan er ook nog worden gekeken naar C+ om de doorslag te geven waarbij wordt gekeken naar jou als ondernemer aan de hand van diverse ondernemerscriteria.

Stichting ZSO tackelt het ABC’tje als volgt:

Via de unieke ZZP VRIJ indicator laat je aantoonbaar zien dat je voldoet aan de ondernemerscriteria als in C+. Middels de Overeenkomst van Opdracht die per opdracht kan worden gegenereerd, kun je A (Organisatorische inbedding) en C (eigen rekening en risico) op een juiste manier inkleden. Je spreekt af met de opdrachtgever dat je zelf mag bepalen hoe je de klus uitvoert en dat je dit doet voor eigen rekening en risico.

Of deze wet er door gaat wordt pas duidelijk na het vormen van een nieuw kabinet. Wat wél al duidelijk is, dat het rekening houden met de elementen uit dit ABC’tje verstandig is. Het voldoen aan de ondernemerscriteria voorkomt namelijk problemen als zzp’er en is momenteel ook al de norm waar de belastingdienst naar kijkt. Als opdrachtgever biedt het werken met zelfstandigen die hieraan voldoen meer zekerheid. Vanuit Stichting ZSO zijn we flexibel ingericht en zullen we continue, waar nodig, de dienstverlening aanpassen zodat deze altijd is toegespitst op de actuele situatie.