Over de stichting

Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen (ZSO) komt voort uit een aantal enthousiaste partijen die een uitgesproken doel nastreven; het scheppen van zoveel mogelijk zekerheid in de arbeidsrelatie die bewust Zelfstandigen Zonder Personeel (“zzp’ers”) en hun opdrachtgevers met elkaar aangaan.

Dit doel gaan we bereiken met het verduidelijken van het onderscheid tussen “werken in dienst van” versus “werken voor eigen rekening en risico”. De Stichting voorziet zelfstandigen en hun opdrachtgevers van een duidelijk geformuleerde Prestatie-Indicator (de ZZP VRIJ indicator) welke het startpunt is voor verduidelijking en beoordeling van hun arbeidsrelatie.

Stichtingsbestuur

ZSO-8706

Jaap Jan Brouwer

Voorzitter

ZSO-8704

Ron van der Net

Penningmeester

ZSO-8711

Han Stoffels

Secretaris

Raad van toezicht

ZSO-8766

Frank Alfrink

Voorzitter

conceptual image with word COMING SOON on white canvas frame wit

Binnenkort bekendgemaakt

Volgt spoedig

conceptual image with word COMING SOON on white canvas frame wit

Binnenkort bekengemaakt

Volgt spoedig

ZZP VRIJ indicator

Omdat de zzp’er bij wet niet bestaat, moeten zij het doen met de definitie van een onderneming; zijnde een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die VRIJ kan deelnemen aan het economische verkeer. En VRIJ is waar de zzp’er voor gaat. Daarom is de ZZP VRIJ indicator welke stichting ZSO heeft ontwikkeld een uitgesproken mogelijkheid het fenomeen zelfstandig een structurele basis te geven in de arbeidsmarkt, wat zowel de zelfstandige alsmede zijn opdrachtgever zekerheid geeft in de arbeidsrelatie.

De Stichting richt haar aandacht op alles wat kan bijdragen aan de zekerheid van de arbeidsrelatie tussen zelfstandige en opdrachtgever zonder winstoogmerk.

Bestuur en taken stichting

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht. Het stichtingsbestuur bestaat nu uit vrijwilligers vanuit de oprichtende partners. Het streven is om het huidige dagelijks bestuur binnen aanzienlijke tijd te vervangen door ondernemers die zich aansluiten bij de stichting.

De Stichting ziet erop toe dat de aangesloten partners zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit betekent dat er nooit andere kosten zullen worden gerekend aan een zzp’er dan de kosten voor de ZZP VRIJ indicator van € 7,95 per maand (€ 4,88 voor ZZP Nederland leden) en een opdrachtgever nooit meer dan 7% betaalt over het uur tarief. Een andere belangrijke afspraak is dat er een winstmaximalisatie geldt voor het platform van de partner Jobliebe van 20%. In het geval van een hogere winst zal dit terugvloeien richting de stichting en/of worden ingezet om de kosten van het platform te verlagen. Het streven is om de kosten voor de opdrachtgever in de voorzienbare toekomst terug te dringen naar 5%. De Raad van Toezicht ziet op haar beurt erop toe dat de stichting op de afgesproken manier blijft werken, ook bij een wisseling van de wacht qua bestuur.