FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over Stichting ZSO, de propositie maar ook het maatschappelijk probleem waar de stichting een oplossing voor wil bieden. De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld naar zelfstandige en opdrachtgever. Via het filter kun je de relevante vragen filteren.

Filter op:

De ZZP VRIJ indicator is hét middel om als zzp’er aannemelijk te maken dat je Zelfstandig Ondernemer bent.

Nuttig voor iedere ZZP’er, die geen loondienst beoogt, omdat de praktijk leidend is en niet  wat jij en je opdrachtgever op papier overeen kwamen.

Noodzakelijk voor jouw opdrachtgever omdat de belastingdienst op weg is richting het opheffen van het handhavingsmoratorium (in beginsel niet repressief handhaafde maar wél i.g.v. kwaadwillend) en daardoor niet gaat zitten afwachten op naheffingen en boetes.

Gebruik de ZZP Vrij indicator nu omdat 2024 het jaar is dat ZZP’ers en Opdrachtgevers zich kunnen voorbereiden op de handhaving. Het handhavingsplan van de Belastingdienst kan je hier lezen.

De ZZP VRIJ indicator is in het leven geroepen door Stichting ZSO om een indicatie af te kunnen geven in welke mate iemand echt een Zelfstandig Ondernemer is. Hierbij wordt getoetst aan de zogenaamde ondernemerscriteria. Per onderdeel wordt een indicatie afgegeven in hoeverre een Ondernemer positief scoort op de criteria. De verschillende ondernemerscriteria worden vanuit de bron getoetst, zonder (dure) mensenhandelingen.

Als Zelfstandige kun je dus ook zien waar eventuele verbeterpunten liggen. Als Opdrachtgever kun je zien hoe een kandidaat per onderdeel scoort en een keuze maken op de aspecten die voor uitvoering van het werk belangrijk zijn.

De ZZP VRIJ indicator kun je downloaden en is als verklaring in te passen in de modelovereenkomst DBA.  In de overwegingen van die overeenkomst wordt uitgelegd hoe het jou en je Opdrachtgever de beheersing geeft om te bewijzen dat en hoe jullie samen de opdracht als ondernemend hebben gekwalificeerd. Dat doen jullie conform Artikel 2 (algemene bepalingen) van jullie overeenkomst. Daar leggen jij en je opdrachtgever vooraf (in een eigen te maken bijlage!!) vast dat op basis van jouw ondernemersindicatie jij als Zelfstandig Ondernemer de opdracht vrij gaat uitvoeren.

Hoe vrijer hoe beter, scoor je oranje dan zijn aanvullende afspraken misschien noodzakelijk scoor je groen dan ben je Vrij en bij rood zijn de opdrachtgeversrisico’s op loonheffingen groot.

Het grote voordeel van de ZZP VRIJ indicator is dat deze vooraf inzicht geeft en gedoe achteraf kan helpen voorkomen als het gaat om schijnzelfstandigheid.

Samen met onze partners; Belangenbehartiger ZZP Nederland en HR tech Jobliebe gaan wij voor  jouw maatschappelijke positie in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Disclaimer

Stichting Zelfstandig Ondernemen doet zijn uiterste best om de criteria van de ZZP-vrij indicator te laten voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van zelfstandig ondernemerschap. Daartoe heeft zij geregeld intensief contact met deskundigen op alle relevante terreinen en past zij indien noodzakelijk de criteria van de ZZP-vrij indicator aan. In het verlengde daarvan moet de ZZP-vrij indicator ook daadwerkelijk als indicator worden gezien: het geeft een indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend omdat de complexiteit van de werkelijkheid niet altijd te vangen is in de criteria van de ZZP-vrij indicator.

Nee dat is helaas niet mogelijk. De stichting is opgericht om zzp’ers en opdrachtgevers op een juiste manier bij elkaar te brengen zodat er geen discussie ontstaat over schijnzelfstandigheid.

In principe kunnen alle beroepen gebruik maken van onze dienstverlening. Wel is het zo dat deze wat beter aansluit bij bepaalde sectoren dan bij andere. Zo zijn er (vooralsnog) geen opdrachten te vinden binnen de bouwsector. Wel kun je binnen de bouwsector gebruik maken van de ZZP VRIJ indicator. Deze kun je downloaden en gebruiken richting je eigen opdrachtgevers. Ook zou je jouw opdrachtgevers kunnen laten onboarden als opdrachtgever en ook de contractering en facturering laten verlopen via het platform. Zakelijke dienstverlening, Overheid en Zorg zijn wel goed vertegenwoordigd. Het platform groeit hard wat ook betekent dat er steeds meer opdrachten te vinden zijn. Wel kan het voor nu nog zijn dat er voor jou geen passende opdracht tussenstaat. Ook dan kun je, net als iemand in de bouwsector, wel gewoon gebruik maken van de indicator en/of een eigen opdrachtgever laten onboarden zodat je volledig kan werken via het platform.

Stichting Zelfstandig Samen Ondernemen (ZSO) vindt dat zelfstandigen en opdrachtgevers met een gerust hart moeten kunnen samenwerken waarbij vooraf duidelijk is wat de mate van ondernemerschap is en er geen discussie ontstaat over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgever en zelfstandige moeten daarbij met elkaar kunnen samenwerken zonder tussenkomst van dure intermediairs. Zo kan de markt Zelfstandig Samen Ondernemen.

De Stichting ziet erop toe dat de aangesloten partners zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit betekent dat er nooit andere kosten zullen worden gerekend aan een zzp’er dan de kosten voor de ZZP VRIJ indicator van € 7,95  (€ 4,88 indien lid van ZZP Nederland) per maand en een opdrachtgever nooit meer dan 7% betaald over het uur tarief. Een andere belangrijke afspraak is dat er een winstmaximalisatie geldt voor het platform van de partner Jobliebe van 20%. In het geval van een hogere winst zal dit terugvloeien richting de stichting en/of worden ingezet om de kosten van het platform te verlagen. Het streven is om de kosten voor de opdrachtgever in de voorzienbare toekomst terug te dringen naar 5%. Een Raad van Toezicht ziet op haar beurt weer toe dat de stichting op de afgesproken manier blijft werken, ook bij een wisseling van de wacht qua bestuur.

Al lange tijd bestaat er discussie rondom de bestrijding van schijnzelfstandigheid. De overheid probeert dit al lange tijd via wetgeving in te richten. Allereerst via de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), vervolgens de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en nu met de conceptwet VBAR (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties). Hieruit wordt duidelijk dat de overheid erg worstelt om deze regelgeving adequaat vorm te geven.

De VBAR gaat uit van een ABC’tje:

A. Werkinhoudelijke aansturing
Hoe word je aangestuurd en gecontroleerd? Heb je daar alle vrijheid in of sta je onder leiding van een ander?

B. Organisatorische inbedding
Doe je werk dat al structureel gedaan wordt in een organisatie? Een vaste plek in de organisatie heeft? En doe je hetzelfde werk als/met werknemers?

C. Eigen rekening en risico
Of werk je juist zelfstandig voor je eigen rekening en risico tijdens de klus?

C+ (Aanvullend)
Of de werkende zich doorgaans als ondernemer of werknemer in het economisch verkeer gedraagt met betrekking tot vergelijkbare werkzaamheden.

Zijn A en B nadrukkelijk van toepassing? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Zijn A en/of B minder nadrukkelijk aanwezig? Dan wordt gekeken naar C, oftewel in hoeverre doe je de opdracht als ondernemer. Tot slot kan er ook nog worden gekeken naar C+ om de doorslag te geven waarbij wordt gekeken naar jou als ondernemer aan de hand van diverse ondernemerscriteria.

Stichting ZSO tackelt het ABC’tje als volgt:

Via de unieke ZZP VRIJ indicator laat je aantoonbaar zien dat je voldoet aan de ondernemerscriteria als in C+. Middels de Overeenkomst van Opdracht die per opdracht kan worden gegenereerd, kun je A (Organisatorische inbedding) en C (eigen rekening en risico) op een juiste manier inkleden. Je spreekt af met de opdrachtgever dat je zelf mag bepalen hoe je de klus uitvoert en dat je dit doet voor eigen rekening en risico.

Of deze wet er door gaat wordt pas duidelijk na het vormen van een nieuw kabinet. Wat wél al duidelijk is, dat het rekening houden met de elementen uit dit ABC’tje verstandig is. Het voldoen aan de ondernemerscriteria voorkomt namelijk problemen als zzp’er en is momenteel ook al de norm waar de belastingdienst naar kijkt. Als opdrachtgever biedt het werken met zelfstandigen die hieraan voldoen meer zekerheid. Vanuit Stichting ZSO zijn we flexibel ingericht en zullen we continue, waar nodig, de dienstverlening aanpassen zodat deze altijd is toegespitst op de actuele situatie.

Nee dit is nog niet mogelijk. Wel bekijken we de mogelijkheid en bij genoeg animo zullen we dit in een later stadium toe gaan voegen.

Voor het plaatsen van vacatures voor zzp rollen door de Opdrachtgever worden geen kosten in rekening gebracht. Voor het gebruik van aanvullende diensten zoals contractbeheer en administratieve afhandeling wordt 7% kosten over het uurtarief van de opdrachtnemer berekend.
Indien je als opdrachtgever ook vacatures wil plaatsen voor het werven van kandidaten voor vaste functies worden licentiekosten in rekening gebracht (neem hiervoor contact op).

Stichting ZSO heeft geen winstoogmerk. Zij ontvangt een donatie voor de onkosten vanuit de deelnemers om operationele zaken te kunnen doen zoals het dagelijks bestuur, de Raad van Toezicht en (beperkt) marketing activiteiten.

Zelfstandigen betalen een eerlijk bedrag per maand (€7,95,- per maand en €4,88 als ZZP Nederland lid) om gebruik te kunnen maken van de ZZP VRIJ indicator. De innende partner (Jobliebe) draagt hiervan namens de zelfstandige een klein percentage als donatie af aan de stichting voor de genoemde onkosten.

Het platform van Jobliebe heeft wel een winstoogmerk maar zij hanteren in samenspraak met Stichting ZSO een winstmaximalisatie van 20% bovenop de investering en onkosten die zij maken. De overige winst wordt gebruikt om de kosten nog lager te maken voor de gebruikers. De stichting en Raad van Toezicht zien erop toe dat deze afspraken worden nageleefd.

Nee! Als zzp’er betaal je alleen voor het abonnement voor de ZZP VRIJ indicator. De kosten hiervoor bedragen € 7,95 per maand en voor leden van ZZP Nederland zelfs maar € 4,88 per maand. Ben je nog geen lid? Dan wordt je dit voor slechts € 18,50 per jaar (via de kortingscode ZSO). Bekijk hier het lidmaatschap ZZP Nederland en sluit je aan.

Je betaalt dus geen opslag op jouw tarief per gewerkt uur zoals traditionele bemiddeling vaak werkt. Deze percentages lopen soms wel op tot 30% maar liggen gemiddeld op 15%. Op een uurtarief van € 35 betekent dit € 5,25 per gewerkt uur wat bij een 32 uur durende werkweek resulteert in maar liefst een bedrag van € 672 per maand!

Nee, verre van zelfs. Vanuit onze stichting maken wij via onze partners het volgende mogelijk.

Wij brengen zelfstandige en opdrachtgever rechtstreeks met elkaar in verbinding, wij (of onze partners) zitten hier niet tussen. Je vindt en kiest zelf een passende opdracht en onderhandelt zelf over het tarief. Zijn jullie eruit? Dan creëer je via het Jobliebe platform eenvoudig een overeenkomst van opdracht. Je registreert je uren vervolgens via het platform. Het voordeel hiervan is dat de opdrachtgever deze uren vooraf accordeert dus er kan snel worden overgegaan tot betaling. De betaling doet jouw opdrachtgever, rechtstreeks aan jou, ook hier zit niemand tussen. Je kan gebruik maken van de facturatie module van het platform maar ook zelf de factuur versturen vanuit je eigen boekhoudprogramma.

Vanuit de stichting verzorgen wij de ondernemerscriteria die gebruikt worden voor de ZZP VRIJ indicator en houden deze up-to-date. Binnen het platform wordt je volledig geautomatiseerd getoetst aan deze criteria en ontvang je onze ZZP VRIJ indicator in de vorm van een certificaat. Deze mag je als zelfstandige ook gebruiken voor opdrachten die je niet via ons platform vindt.

1-10 van de 11 resultaten worden getoond